نحوه تولید کفش در گروه تولیدی کفش کیمیا

در طی سالها تجربه در تولید کفش، روشی بنام تزریق مستقیم حاصل شد که از جهات متعددی می توانست کیفیت کفش تولید شده را بالاتر از روش های پیشین قرار دهد. روش تزریق مستقیم در جهت استحکام زیرۀ کفش کاربرد دارد و مدتهاست در گروه تولیدی کفش کیمیا مورد استفاده قرار گرفته. چنانچه ملاحظه میکنید تقریبا تمام مدلهای کفش کیمیا بصورت تزریق مستقیم PU ساخته می‌شوند

گروه تولیدی کفش کیمیا همواره سعی داشته با ارائه تولیدات با کیفیت، زیبا و راحت در صنعت کفش، سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار بگیرد

پوشش سلایق مختلف در تولید کفش همتی توأم با نوآوری مداوم احتیاج دارد که در گروه تولیدی کفش کیمیا همواره دنبال می‌کنیم